Πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων έχουν εφαρμοστεί εγκαταστάσεις ασφαλείας όταν εισάγετε, διαβιβάζετε ή επεξεργάζεστε προσωπικές πληροφορίες.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών και διαβίβασή τους σε τρίτους

Οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν μόνο όταν είναι απαραίτητο διότι: α) για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου ή τις απαιτήσεις του συστήματος νομικής διαδικασίας, β) για να προστατευθούν τα δικαιώματα ή η περιουσία μας, γ) για να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας του προσωπικού μας ή των καταναλωτών των υπηρεσιών μας ή για τη δημόσια ασφάλεια. Οι προσωπικές σας πληροφορίες που λαμβάνουμε κατά την εγγραφή σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους και σε άτομα που συνεργάζονται μαζί μας για τη βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών μας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας για την αποστολή μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων σχετικά με αλλαγές στην εφαρμογή, καθώς και για τη διανομή μηνυμάτων σχετικά με εκδηλώσεις και αλλαγές στην εταιρεία, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες κ.λπ.

Χρήση των “cookies”

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, ένα αρχείο “cookie” καταγράφεται στον υπολογιστή του (εάν ο χρήστης επιτρέπει τη λήψη τέτοιων αρχείων). Εάν ένας χρήστης έχει ήδη επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο, το αρχείο cookie μπορεί να διαβαστεί από τον υπολογιστή του. Μεταξύ άλλων, τα cookies χρησιμοποιούνται για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων επισκεπτών. Τα δεδομένα αυτά μας βοηθούν να καθορίσουμε ποιες πληροφορίες που στέλνουμε στους πελάτες μας μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία για αυτούς. Συλλέγονται σε γενική μορφή και δεν περιλαμβάνουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη.

Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, παρουσιάζουν τη διαφήμιση της εταιρείας μας σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google Χρησιμοποιούν Cookies, για να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις τους στους ιστότοπούς μας και τα ενδιαφέροντά τους στα προγράμματα περιήγησης ιστού. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτού του cookie από την Google. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να μεταβείτε στην ειδική σελίδα της Google στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/

Αλλαγές στην αίτηση εμπιστευτικής αποκάλυψης

Η εφαρμογή εμπιστευτικής αποκάλυψης πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. Μετά από αυτό, η ημερομηνία της προηγούμενης ενημέρωσης στην αρχή του εγγράφου θα αλλάξει. Οι ειδοποιήσεις για αυτές τις αλλαγές θα εμφανίζονται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα μας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το σύστημά μας!